het ERK / the CEFR

het Europees Referentiekader / the Common European Framework of Reference

Infopagina

Deze pagina is nuttig voor de volgende drie groepen: Taaldocenten, Mentoren en afdelingsleiders, ouders en leerlingen. Taaldocenten kunnen deze pagina gebruiken om nieuw les- en toetsmateriaal op het juiste niveau te ontwerpen. Mentoren en afdelingsleiders kunnen deze pagina gebruiken als bron van informatie rondom beleid (afdelingsleiders) en leerlingbegeleiding (mentoren). Voor ouders en leerlingen kan deze pagina interessant zijn als ze meer willen weten over waar de opdrachten op gebaseerd zijn. Ook kan het voor leerlingen interessant zijn om te zien waar ze naartoe werken en op welk tempo.

In het eindexamenjaar moeten leerlingen per vaardigheid een bepaald niveau bereikt hebben.

Dit niveau wordt door in het systeem ERK uitgedrukt in de letters A, B of C met het getal 1 of 2 (A1, A2, B1, etc.). De schoolexamens en het centraal schriftelijke examens zijn beide op deze niveau’s gebaseerd.

We hebben de opbouw in niveau’s logisch verdeeld over de leerjaren. Zo krijgen de leerlingen steeds uitdagendere opdrachten tot ze opdrachten aankunnen op examenniveau.

Ieder niveau heeft leerdoelen. We maken opdrachten op basis van die leerdoelen. Door de opdrachten te doen werken de leerlingen aan de niveau’s die hen voorbereiden op het eindexamenniveau.

Voor meer informatie over het ERK nodigen we je uit een kijkje te nemen op de website van het expertisecentrum SLO. Deze video biedt tevens een introductie:

Ook hebben we onderaan deze pagina een samenvatting van de ERK niveau’s toegevoegd.

Verderop deze pagina vind je uitklapbare overzichten van de ERK niveau’s per leerjaar / niveau.

Dit overzicht kan gebruikt worden voor materiaalontwikkeling, het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn en het mogelijk maken van aansluiting tussen bijvoorbeeld 4 mavo en 4 havo.

Het overzicht is tot stand gekomen door vanuit de streefniveau’s eind onderbouw en de eindniveau’s van het examenjaar terug te redeneren naar respectievelijk de brugklas en het einde van de onderbouw.

Bij ieder ERK niveau horen can-do descriptoren/leerdoelen. Een voorbeeld van een can-do descriptor is: “Ik kan om specifieke informatie in een een persoonlijke mail vragen” (B1 schrijfvaardigheid).

Op basis van deze can-do descriptoren zijn nét anders geformuleerde leerdoelen vastgesteld door het SLO. Wat is het SLO?

In de B1 schrijfvaardigheid categorie ‘Ik correspondeer’ zien we bijvoorbeeld “Ik vraag om specifieke informatie in een persoonlijke mail/I ask for specific information in a personal email”. Voor meer voorbeelden van leerdoelen verwijzen we iedere geïnteresseerde graag door naar de leerdoelkaarten van het expertisecentrum SLO. Deze zijn ook verderop deze pagina te downloaden.

‘Let’s Grow!’ baseert alle taken, projecten en andere opdrachten op de leerdoelen welke corresponderen met de ERK niveau’s die geoefend moeten worden om in het eindexamenjaar voor iedere vaardigheid voldoende beheersing van de taal te bezitten.

Vwo ERK/CEFR overzicht

Vwo overzicht

1V2V3V4V5V6V/WO
startoefenenstartoefenenstartoefenenstartoefenenstartoefenenB2/>B2
Spreken/gesprekken voerenpre-A1A1/A2A2A2/B1A2/B1B1B1B2B1/B2B2B2/>B2
Schrijvenpre-A1A1/A2A2A2/B1A2/B1B1B1B2B1/B2B2B2/>B2
LezenA1A2A2B1B1B2B2B2/C1B2/C1C1C1/>C1
LuisterenA1A2A2A2/B1B1B1B1B2B1/B2B2B2/>B2
De dikgedrukte blauwe niveau’s zijn de niveau’s die behaald moeten worden in het eindexamenjaar. Wanneer twee niveau’s genoemd worden moeten leerdoelen uit beide niveau’s behaald worden of is er sprake van een -/+ niveau (A2/B1=A2+ of B1-).

Havo ERK/CEFR overzicht

Havo overzicht

1H2H3H4H5H5V/HBO
startoefenenstartoefenenstartoefenenstartoefenenPractisestartoefenen
Spreken/gesprekken voerenpre-A1A1/A2A1/A2A2/B1A2/B1B1A2/B1B1/B2B1/>B1B1/B2B2
Schrijvenpre-A1A1/A2A1/A2A2/B1A2/B1B1B1B1/B2B1/>B1B1/B2B2
LezenA1A1/A2A2A2/B1B1B2B1/B2B2/C1B2/>B2B2/C1C1
LuisterenA1A1/A2A2A2/B1A2/B1B1B1B1/B2B1/B1B1/B2B2
De dikgedrukte blauwe niveau’s zijn de niveau’s die behaald moeten worden in het eindexamenjaar. Wanneer twee niveau’s genoemd worden moeten leerdoelen uit beide niveau’s behaald worden of is er sprake van een -/+ niveau (A2/B1=A2+ of B1-).
Mavo ERK/CEFR overzicht

Mavo overzicht

1M2M3M4M4H/MBO4
startoefenenstartoefenenstartoefenenoefenenstartoefenen
Spreken/gesprekken voerenpre-A1A1A1A2A2A2A2/>A2A2/B1B1/B2
Schrijvenpre-A1A1A1A2A2A2/B1A2/B1/>B1B1B1/>B2
LezenPre-A1A1A1A2A2B1B1/>B1B1/B2B2/C1
LuisterenPre-A1A1A1A2A2A2/B1A2/B1/>B1B1B1/B2
De dikgedrukte blauwe niveau’s zijn de niveau’s die behaald moeten worden in het eindexamenjaar. Wanneer twee niveau’s genoemd worden moeten leerdoelen uit beide niveau’s behaald worden of is er sprake van een -/+ niveau (A2/B1=A2+ of B1-).

Samengevat: niveau, leerdoelen / can-do descriptoren per niveau

Deze informatie is grotendeels in de doeltaal geschreven zodat deze overeenkomst met bronnen op het internet.

Wat zeggen de niveau’s globaal over je taalbeheersing?

A, beginners level, A1 Breakthrough en A2 Waystage zijn niveau’s waarbij je nog veel hulp nodig hebt en echt onder begeleiding van een methode, app of persoon aan het leren bent. Je kunt met hulp van anderen en geleerde zinnetjes jezelf in hele simpele situaties redden.

B, B1 Threshold en B2 Waystage zijn niveau’s waarbij je in toenemende mate zelf dingen kunt vertellen en begrijpen over dingen waar jij bekend mee bent. Je bent wel op een niveau dat je ook vaardig genoeg bent om bijvoorbeeld om verduidelijking te vragen en met strategieën toch je communicatieve doelen kunt bereiken. Bij dit niveau is het vaak wel belangrijk dat jouw gesprekspartner minstens C1 niveau heeft, anders kan jullie gezamenlijke lagere niveau effectieve communicatie in de weg staan.

C, C1 Effective Operational Proficiency en C2 Mastery zijn niveau’s waarbij je jezelf ongeacht de situatie, het onderwerp, de vaardigheid van je gesprekspartner of regionale verschillen in uitspraak of taalgebruik weet te redden.

Lees hieronder verder per niveau en vaardigheid wat de niveau’s betekenen.

A Beginners level


B Intermediate level


C Advanced level

A1 Breakthrough
A2 Waystage

B1 Threshold
B2 Vantage

C1 Effective Operational Profiency
C2 Mastery

A1 – Breakthrough / beginners

Breakthrough – a basic command of the language, familiar with everyday expressions and able to make very simple sentences.

Spoken interaction

You can interact in a simple way provided the other person is prepared to repeat or rephrase things at a slower rate of speech and help me formulate what you are trying to say. You can ask and answer simple questions in areas of immediate need or on very familiar topics.

Spoken production

You can use simple phrases and sentences to describe where you live and people you know.

Listening

You can recognise familiar words and very basic phrases concerning yourself, your family and immediate concrete surroundings when people speak slowly and clearly.

Writing

You can write a short, simple postcard, for example sending holiday greetings. You can fill in forms with personal details, for example entering my name, nationality and address on a hotel registration form.

Reading You can understand familiar names, words and very simple sentences, for example onnotices and posters or in catalogues.

A2 – waystage / pre-intermediate

Waystage – familiar with frequently used expressions and able to express oneself in everyday situations.

Spoken interaction

You can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar topics and activities.
You can handle very short social exchanges, even though I can’t usually understand enough to keep the conversation going yourself.

Spoken production

You can use a series of phrases and sentences to describe in simple terms your family and other people, living conditions, your educational background and your present or most recent job.

Listening

You can understand phrases and the highest frequency vocabulary related to areas of most immediate personal relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local area, employment). You can catch the main point in short, clear, simple messages and announcements.

Writing

You can write short, simple notes and messages relating to matters in areas of immediate needs. You can write a very simple personal letter, for example thanking someone for something.

Reading

You can read very short, simple texts. You can find specific, predictable information in simple everyday material such as advertisements, prospectuses, menus and timetables and you can understand short simple personal letters.

B1 threshold / intermediate

Threshold – can describe experiences, events, dreams and expectations and give his or her own opinion.

Spoken interaction

You can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken. You can enter unprepared into conversation on topics that are familiar, of personal interest or pertinent to everyday life (e.g. family, hobbies, work, travel and current events).

Spoken production

You can connect phrases in a simple way in order to describe experiences and events, your dreams, hopes and ambitions. You can briefly give reasons and explanations for opinions and plans. You can narrate a story or relate the plot of a book or film and describe your reactions.

Listening

You can understand the main points of clear standard speech on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc.
You can understand the main point of many radio or TV programmes on current affairs or topics of personal or professional interest when the delivery is relatively slow and clear.

Writing

You can write simple connected text on topics which are familiar or of personal interest. You can write personal letters describing experiences and impressions.

Reading You can understand texts that consist mainly of high frequency every day or job-related language. You can understand the description of events, feelings and wishes in personal letters.

B2 vantage / upper-intermediate

Vantage – can understand the main ideas of complex text and can produce clear detailed text. Can spontaneously enter into a conversation.

Spoken interaction

You can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible. You can take an active part in discussion in familiar contexts, accounting for and sustaining your views.

Spoken production

You can present clear, detailed descriptions on a wide range of subjects related to your field of interest. You can explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.

Listening

You can understand extended speech and lectures and follow even complex lines of argument provided the topic is reasonably familiar.
You can understand most TV news and current affairs programmes. You can understand the majority of films in standard dialect.

Writing

You can write clear, detailed text on a wide range of subjects related to my interests. You can write an essay or report, passing on information or giving reasons in support of or against a particular point of view. You can write letters highlighting the personal significance of events and experiences.

Reading

You can read articles and reports concerned with contemporary problems in which the writers adopt particular attitudes or viewpoints.
You can understand contemporary literary prose.

C1 – effective operational proficiency / advanced

Effective operational proficiency – able to express oneself fluently and use the language flexibly and efficiently for social, academic and professional purposes.

Spoken interaction

You can express yourself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. You can use language flexibly and effectively for social and professional purposes. You can formulate ideas and opinions with precision and relate your contribution skilfully to those of other speakers.
Spoken production

You can present clear, detailed descriptions of complex subjects integrating sub-themes, developing particular points and rounding off with an appropriate conclusion.
Listening

You can understand extended speech even when it is not clearly structured and when relationships are only implied and not signalled explicitly.
You can understand television programmes and films without too much effort.
Writing

You can express yourself in clear, well-structured text, expressing points of view at some length. You can write about complex subjects in a letter, an essay or a report, underlining what you consider to be the salient issues. You can select style appropriate to the reader in mind.

Reading

You can understand long and complex factual and literary texts, appreciating distinctions of style. You can understand specialised articles and longer technical instructions, even when they do not relate to your field.

C2 – proficiency / mastery

Mastery – can understand with ease virtually everything heard or read. Can express him/herself spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even in the most complex situations.

Spoken interaction

You can take part effortlessly in any conversation or discussion and have a good familiarity with idiomatic expressions and colloquialisms.
You can express yourself fluently and convey finer shades of meaning precisely.
If you do have a problem you can backtrack and restructure around the difficulty so smoothly that other people are hardly aware of it.

Spoken production

You can present a clear, smoothly-flowing description or argument in a style appropriate to the context and with an effective logical structure which helps the recipient to notice and remember significant points.

Listening

You have no difficulty in understanding any kind of spoken language, whether live or broadcast, even when delivered at fast native speed, provided. You have some time to get familiar with the accent.

Writing

You can write clear, smoothly-flowing text in an appropriate style. You can write complex letters, reports or articles which present a case with an effective logical structure which helps the recipient to notice and remember significant points. You can write summaries and reviews of professional or literary works.

Reading

You can read with ease virtually all forms of the written language, including abstract, structurally or linguistically complex texts such as manuals, specialised articles and literary works.

Let’s Grow!

Learning English Formatively

Welcome.

Welcome to ‘Let’s Grow!’ This is an English-English formative language learning method. If you are a student at the GSG Leo Vroman, you can log in on this website with the login details provided by your teacher. Contact your teacher if you cannot log in,

Contact me at dennisdevink@gmail.com for more information about Let’s Grow!