Info voor ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen die met ‘Let’s Grow!’ werken.

Klik hier om de informatiebrief van week 36 (05-09-2022) (opnieuw) te lezen.

Informatie over methode Engels ‘Let’s Grow!’ 

U ontvangt deze brief van de docenten Engels omdat onze leerlingen, opnieuw of voor het eerst, bij Engels gaan werken met de methode ‘Let’s Grow!’ (LG). Dit werkt iets anders dan u wellicht gewend bent, dus we informeren u graag.  

Voor u als ouder of verzorger is het belangrijk om te weten dat alle informatie over LG op deze pagina te vinden is: lets-grow.today/info. De informatie over LG is zonder account te bekijken. De leerlingen hebben uiteraard een account om naast deze pagina ook andere benodigde pagina’s op LG te kunnen bekijken. 

Hulp bij werken met ‘Let’s Grow!’ 

Iedere methode is wennen. Hoe is het opgebouwd? Hoe word ik beoordeeld? Waar vind ik de uitleg? Het is de bedoeling dat leerlingen na enkele weken gewend zijn aan LG en weten hoe LG werkt. Als u wilt controleren of dit het geval is, kunt u de leerling vragen om aan u uit te leggen hoe LG werkt. Als het de leerling niet goed lukt uitleg te geven, niet kan inloggen om bijvoorbeeld een opdracht te laten zien of geen antwoord kan geven op de vragen die u heeft, dan is het belangrijk dat de leerling de docent Engels om hulp vraagt in de les.  

Wij weten uit ervaring van voorgaande jaren dat sommige leerlingen het spannend vinden om hulp te vragen omdat de docenten Engels vrijwel alleen Engels met de leerlingen praten. Als de leerling LG niet begrijpt omdat wij Engels gebruiken in de lessen, zouden we het fijn vinden als u even meekijkt met de leerling om samen een berichtje naar de docent te sturen via teams. In dat berichtje kunnen jullie samen uitleggen wat er aan de hand is. In dit berichtje kan de leerling vragen om samen met de docent op een rustig moment, wellicht deels in het Nederlands, opnieuw uitleg over LG te krijgen. Uit ervaring weten we dat dit het probleem meestal snel oplost. Wij vinden het niet erg om vaker uitleg te geven, dus de leerling hoeft niet bang te zijn dat we dit vervelend vinden. We helpen graag.  

Als u thuis merkt dat het voor de leerling na alle pogingen lastig blijkt om met LG om te gaan, dan vragen we u zelf een mail naar de docent Engels van de leerling te sturen. De docent Engels zal dan zo snel mogelijk terugmailen of bellen. Onderaan deze brief staan de e-mailadressen van al onze docenten Engels.  

Verdere informatie 

We zouden in deze brief graag nog twee andere belangrijke punten bespreken: 

  1. Waarom werken we met ‘Let’s Grow!’?  
  1. Hoe worden de leerlingen beoordeeld? 

We hebben de antwoorden op deze vragen toegevoegd op lets-grow.today/info om deze brief kort en overzichtelijk te houden. 

Dan nog dit:  

We hebben de afgelopen jaren gezien dat leerlingen na de overstap van de methodes die we voorheen gebruikten naar ‘Let’s Grow!’ veel beter in het spreken en schrijven van Engels geworden zijn en dit makkelijker doen. We hopen dat ook dit jaar veel leerlingen met veel plezier Engels zullen leren spreken, schrijven, lezen en verstaan. Zoals eerder aangegeven zijn wij zeer bereid te helpen als de leerlingen het voordeel van werken met LG niet meteen ervaren.  

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  

Meer informatie? Kijk op https://www.lets-grow.today/info/  

Met vriendelijke groet, 

 
De vakgroep Engels 

asm@gsgleovroman.nl Mevr. M Asmawidjaja (K2, H35 en A36 team) 

gsd@gsgleovroman.nl Mevr. L Gaasendam (H35 en A36 team) 

kar@gsgleovroman.nl Mevr. R. Karsmakers (H35 en A36 team) 

sca@gsgleovroman.nl Dhr. B. Schaap (Mavo en H35 team) 

spn@gsgleovroman.nl Dhr. J Spaan (Brugklas en K2 team) 

vin@gsgleovroman.nl Dhr. D de Vink (H35 en A36 team) 

wrv@gsgleovroman.nl Mevr. L Walraven (Brugklas en Mavo team) 

Klik hier om een mail te sturen naar de docent Engels.

De vakgroep Engels 

Stuur een mail naar de lesgevend docent van de leerling. U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie per mail of telefoon.

asm@gsgleovroman.nl Mevr. M. Asmawidjaja (K2, H35 en A36 team) 

gsd@gsgleovroman.nl Mevr. L. Gaasendam (H35 en A36 team) 

kar@gsgleovroman.nl Dhr. R. Karsmakers (H35 en A36 team) 

sca@gsgleovroman.nl Dhr. B. Schaap (Mavo en H35 team) 

spn@gsgleovroman.nl Dhr. J. Spaan (Brugklas en K2 team) 

vin@gsgleovroman.nl Dhr. D. de Vink (H35 en A36 team) 

wrv@gsgleovroman.nl Mevr. L. Walraven (Brugklas en Mavo team) 

Klik hier om vaak gestelde vragen en antwoorden te lezen (FAQ)

Op dit moment hebben wij nog een vaakgestelde vragen.

FAQ:

Op dit moment hebben wij nog een vaakgestelde vragen.

Waarom werken we met ‘Let’s Grow!’?  

We vinden het belangrijk dat de leerlingen met contextrijke en levensechte opdrachten de taal leren lezen, schrijven, spreken en verstaan. We doen veel projecten (projects) en taken (tasks) om dit te bereiken. We leggen de focus in taken en projecten minder op de bouwstenen van een taal (grammatica en woordenschat) en meer op het eindproduct waarvoor deze bouwstenen nodig zijn. Voorbeelden van taken (eindproducten) zijn: het schrijven van een blog, een recensie of een mythe. Voorbeelden van projecten zijn het opnemen van een podcast, een verhaal vertellen op een congres, of het houden van een debat.  

We vinden het belangrijk dat leerlingen pas doorgaan met een nieuw leerdoel of product als ze het voorgaande voldoende bewezen kunnen. Dat betekent dat leerlingen hun geschreven product (taak) of gesproken prestatie (project) blijven verbeteren op basis van onze feedback, tot het van voldoende kwaliteit is. Door eigen feedup, feedback van klasgenoten en docenten en feedforward van de leerling, komen de grammatica en woordenschat toch aan bod. 

We laten de leerlingen bij taken en projecten van te voren niet leren wat ze aan het einde moeten kunnen. In plaats daarvan, kijken we naar wat ze al kunnen en vullen dat aan met nieuwe leerdoelen wanneer ze hun werk laten zien. Daar zit de groei voor onze leerlingen binnen LG.  

We laten hen met iedere taak en met ieder project weer beter worden dan voorheen. Dit is een verschil met leren voor veel toetsen waarbij je laat zien of je weet en kunt wat er te leren viel. Natuurlijk worden toetsen op scholen nabesproken, maar daarna begint vaak toch een volgend hoofdstuk en krijgt het leren voor het vorige hoofdstuk weinig aandacht meer. Waarom gebeurt dit? Omdat de volgende toets voor zowel leerling als docent belangrijker wordt. Waarom voelt een nieuwe toets belangrijker? Een nieuwe toets is een nieuwe kans op een goed cijfer. De aandacht en sosm hoop gaat naar de volgende toets. Daardoor stopt de aandacht voor de oude leerdoelen bij de leerling, ook als het resultaat onvoldoende was. De oude leerdoelen die misschien nog niet behaald waren, krijgen dan geen aandacht meer en dat willen wij niet. Ook leerlingen die het heel goed hebben gedaan op een toets krijgen daarna vervolgens geen moeilijkere uitdaging. Ze maken gewoon de toets die van te voren als volgende klaarstond. Ook dat willen wij niet, als leerlingen het heel erg goed doen, willen we de volgende opdracht voor hen uitdagender maken.  

In LG beginnen we als het ware bij de al aanwezige kwaliteiten van de leerling en laten hen naar het volgende niveau groeien. Het is wel zo dat iedere taak en ieder project een minimaal te behalen niveau kent. Bij LG ga je door met verbeteren en opnieuw proberen tot je het juiste niveau bereikt hebt maar bieden we ook telkens uitdaging. Tot slot vinden we het belangrijk dat leerlingen leren binnen processen. Denk hierbij aan onderzoek doen, feedback geven en vragen, samen werken aan projecten, het verbeteren van eerdere versies, etc. 

Hoe worden de leerlingen beoordeeld? 

Dynamisch XP-Cijfer 

We toetsen geen hoofdstukken uit boeken. Daar hebben we de taken en projecten voor. In deze taken en projecten beoordelen we schrijven en spreken/gesprekken voeren en dus ook tekststructuur, presentatievaardigheden, improvisatie strategieën, woordenschat en grammatica. De leerlingen krijgen hier een cijfer voor dat het hele jaar door verandert. Dit noemen we het dynamisch XP-cijfer. Het cijfer komt tot stand door punten die leerlingen verdienen met het leren en werken om te rekenen naar een cijfer. Dat cijfer verandert iedere week op basis van hoeveel punten de leerlingen verzameld hebben. We passen dit cijfer tot en met het einde van het jaar telkens aan. De leerling kan dus altijd het cijfer ophalen maar moet ook blijven leren en werken voor schrijf-en spreek/gespreksvaardigheid om het cijfer op hetzelfde niveau te houden of omhoog te krijgen. Als leerlingen te weinig doen wordt het cijfer lager. Ook voeren we een INH in magister in als leerlingen achterlopen. Zo kunnen in de eerste plaats de leerlingen maar ook mentoren en u volgen hoe het gaat. Voor leerlingen die langdurig ziek zijn (geweest) in een schooljaar of om andere redenen veel lessen gemist hebben, bestaan regelingen zodat hun dynamisch XP-cijfer niet onredelijk laag wordt.  

Dynamische cijfers voor kijk-en luistervaardigheid en leesvaardigheid 

De leerlingen krijgen in ieder schooljaar wel toetsen om kijk- en luistervaardigheid en leesvaardigheid te meten. We meten deze twee vaardigheden meerdere keren per jaar. Ook voeren we aan het begin van het jaar het laatste kijk-en luister en leesvaardigheid cijfer van het voorgaande schooljaar in, behalve in de brugklas omdat brugklasleerlingen nog geen cijfers uit het vorige schooljaar hebben.  

Het meest recente cijfer dat de leerling voor een vaardigheidstoets haalt, vervangt het voorgaande cijfer. Hierbij geldt bijna altijd dat het laatste cijfer en niet het hoogste cijfer telt. We weten dat dit vreemd klinkt maar we hebben hier een goede reden voor. Ook werken we niet met een gemiddelde van alle cijfers voor een vaardigheid. Waarom niet? Daar zijn ook meerdere goede redenen voor. Maar de belangrijkste is dat als een leerling gedurende het jaar beter wordt in leesvaardigheid of het maken van bijvoorbeeld leestoetsen, we niet willen dat lage cijfers uit het begin van het jaar meegewogen worden; de leerling heeft immers laten zien bij de laatste toets wél op niveau te presteren. Ook worden de toetsen voor de vaardigheden gedurende het jaar steeds iets moeilijker omdat de leerling steeds meer moet kunnen. Het hoogste cijfer laten tellen kan daarom niet. Een eerder hoger cijfer voor een makkelijkere toets mag niet het cijfer van een moeilijkere toets vervangen.  

Omdat de laatste toets van het jaar heel erg belangrijk wordt omdat het de voorgaande toets cijfers vervangt, kan de laatste toets van het jaar wel erg spannend voor leerlingen worden. Daarom bieden we alle leerlingen ongeacht hun cijfer voor de laatste toets per vaardigheid een herkansing aan. Bij die herkansing geldt: het hoogste cijfer telt. Waarom kan dat aan het eind van het jaar voor de herkansing dan wel? Dit kunnen we doen omdat de herkansing aan het einde van het jaar een toets op hetzelfde niveau is als de toets die de leerlingen aan het einde van het jaar maken.